Salgsbetingelser

Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer fra Tutti Pet Products I/S. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Tutti Pet Products I/S.Priser

Alle priser er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan forekomme prisændringer. Alle angivne priser er inklusive 25% moms. Priserne er eksklusiv fragt. Alle priser er angivet i danske kroner.

Betalingsvilkår hos Tutti Pet Products I/S er forudbetaling til reg.nr. 5392-0377334.


Dokumentation og vejledning

I det tilfælde at der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Tutti Pet Products I/S. Ønskes der yderligere oplysninger eller rådgivning, er disse af vejledende art.Bestilling

Præsentation af varer sammen med en pris på www.tutti-pet.dk er ikke et bindende tilbud, men en opfordring om at gøre tilbud.

En bindende aftale mellem køber og Tutti Pet Products I/S er først indgået, når Tutti Pet Products I/S ved en ordrebekræftelse accepterer det afgivne tilbud fra køber.


 

Fragt og risici

Fragt sker for købers regning, og det aftales parterne imellem, hvordan og hvor levering skal finde sted.

Det pålægger køberen at undersøge leverancen for fejl og mangler ved modtagelse af denne, og i givet fald nægte modtagelse, såfremt skaden er af væsentlig betydning. Modtages en beskadiget leverance, er det købers ansvar at få påført på fragtbrevet, at leverancen var beskadiget ved modagelse. Samt evt. tage billeder heraf.


 

Forbehold for ændringer

Tutti Pet Products I/S forbeholder sig ret til at ændre og opdatere betingelserne, der gælder for denne hjemmeside.

Alle varer leveres så længe lager haves. Vi tager forbehold for trykfejl, udgåede varer og afgiftsændringer.


 

Oplysningspligt

Aftaler (ordrer) der indgås med Tutti Pet Products I/S opbevares i virksomheden i 5 år i henhold til bogføringsloven.

 Tutti Pet Products I/S


tuttipet@tutti-pet.dk


cvr-nr. 31573874


Tutti Pet Products I/S


Tutti Pet Products I/S har forhandlet agilityredskaber siden 2008, hvor vi fik forhandlingen af Smart-99 i Danmark. Efterfølgende har det ført til flere samarbejdsaftaler med andre udenlandske leverandører af kvalitetsprodukter indenfor agility.


Dyrehaven 169, 9700 Brønderslev

Email: tuttipet@tutti-pet.dk

2094 0803 - 2250 5750

Forhandler af Smart-99 i Danmark